vrienden synagoge kampenVrienden Synagoge Kampen

We hopen u van harte te ontmoeten bij een van onze activiteiten in de prachtige Hanzestad Kampen

weLkom

Vrienden van Synagoge Kampen organiseert uiteenlopende activiteiten over het jodendom en haar geschiedenis. Zij wil het culturele en religieuze erfgoed van de Joodse gemeenschap in Kampen en omgeving in ere houden en beschermen en belangstellenden informeren over haar geschiedenis.

Shalom!

CHANOEKA

maandag 29 november 2021

20.00 uur

Stadhuisplein (Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen

met
opperrabbijn Benyomin Jacobs en loco-burgemeester Jan Peter van der Sluis
David, Paulien en Benjamin Cohen
Klezmerband Mishmash van Quintus Kampen


Klik hier voor meer informatie


Liederen chanoeka 2021

MAOZ TSOER

Maoz Tsoer jesjoe’atie, lecha na’e lesjabeeach
Tikon beet tefilatie wesjam toda nezabeeach
Le’et tachien matbeeach, mitsar hamenabeeach
Az egmor besjier mizmor, chanoekat hamizbeeach.

Ra’ot sav’a nafsjie, bejagon kochie chala
Chajaj mereroe bekosjie, besjiboed malchoet egla
Oevejado hagedoela hotsie et hasegoela
Cheel par’o wechol zar’o jardoe che’even metsoela.

Devier kodsjo hevie’anie wegam sjam lo sjakattetie
Oeva nogeesj wehiglanie kie zariem avadetie
Wejeen ra’al masachtie, kim’at sje’avartie
Keets bavel Zeroebavel lekeets sjiv’iem nosjatie.

Kerot komat berosj bikeesj agagie ben hammedata
Wenihjata lo lemokeesj wega’awato nisjbata
Rosj jeminie niseeta we’ojeev sjemo machieta
Rov banaw wekinjanaw al ha’eets talita.

Jevaniem nikbetsoe alaj azaj bimee chasjmaniem
Oefartsoe chomot migdalaj wetim’oe kol hasjemaniem
Oeminotar kankaniem na’asa nees lesjosjaniem
Benee vina jemee sjemona kav’oe sjier oerenaniem.

Chasof zeroa kodsjecha wekareev keets hajesjoe’a
Nekom nikmat avadecha mizeediem weharesja’a
Kie archa hasja’a we’een keets le’eet hara’a
Dechee admon betseel tsalmon hakeem ro’è sjiv’a (2x).

Toelichting bij Maoz Tsoer

Het lied vertelt de joodse geschiedenis in poëtische vorm en viert bevrijding van vier oude vijanden: farao, Nebukadnezar, Haman en Antiochus.

Zoals veel middeleeuwse joodse liturgische poëzie, staat het vol met toespelingen op Bijbelse literatuur en rabbijnse interpretatie.

מַלְכוּת עֶגְלָה malchoet egla staat voor Egypte (Jer. 46:2)
נוֹגֵשׂ nogees is Nebukadnezar
יְמִינִי yemini is Mordechai (Esth. 2:5)
יְוָנִים yewanim is Antiochus
שּׁוֹשַׁנִּים sjosjanim is het Joodse volk (Hoogl. 2:2)
בְּנֵי בִינָה benee vina zijn de rabbijnse wijzen שִׁיר sjier verwijst naar de Hallel-psalmen.


______________________________________


HaTikva – Israëlisch volkslied

Kol od balevav penima

Nefesj jehoedi homi'ja

Oelefa'aatee mizrach kadima

Ajien le Tsi'jon tsofi'ja

Od lo avda tikvatenoe

Ha tikwa bat shnot alpayim:

Lehijot am chofsjie be'artseenoe

Erets Tsi'jon ve JeroesjalajiemVertaling

Zolang in het hart, van binnen,

Een Joodse ziel levendig is,

En naar het oosten, vooruit,

Het oog naar Zion kijkt

Is onze hoop nog niet verloren

De hoop die al tweeduizend jaren leeft

Een vrij volk te zijn in ons land

Het land van Zion en JeruzalemKlik hier voor de tv-uitzending van 2020